Autorizācija VMF LATVIA sistēmā
LV EN
Aktuāli
Konference 12.04.2018: Mūsdienīga kokmateriālu uzskaite meža nozares konkurētspējas paaugstināšanai

# # # # #

LATAK akreditācijas apliecība

# # # # #

VMR autorizācijas apliecība

# # # # #


VMF LATVIA

Vīzija un mērķis


VMF LATVIA STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI

VĪZIJA

Būt efektīvākajam, kokmateriālu pircējus un pārdevējus atbalstošam, uzticamam uzņēmumam Baltijas valstu reģionā kokmateriālu apjoma uzmērīšanas, kvalitātes novērtēšanas un koksnes plūsmas uzskaites pakalpojumu sniegšanā.

MISIJA

VMF LATVIA ir meža nozari strukturējošs – neatkarīgus un ilgtspējīgi pieejamus pakalpojumus sniedzošs komersants:

*  ko pārvalda kokmateriālu pircēji un pārdevēji Baltijas valstu reģionā

*  kas ar inovatīvām tehnoloģijām un kompetentu personālu sniedz pakalpojumus kokmateriālu apjoma uzmērīšanā, kvalitātes novērtēšanā un uzskaitē

*  kas koksnes plūsmas dalībnieku atbalstam piedalās vienota un racionāla pakalpojuma un normatīvās vides attīstībā kokmateriālu uzmērīšanā, novērtēšanā un uzskaitē

MOTO

UZTICAMI, ĀTRI, ĒRTI

STRATĒĢISKIE MĒRĶI

*  Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu un tā ilgtspējīgu pieejamību pircēju un pārdevēju kopīgi definētā mērķu līmenī

*  Neatlaidīgi palielināt kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites pakalpojumu uzticamību, palielinot informācijas aizsardzību, un uzturot augstas lojalitātes prasības personālam

*  Izmantot peļņu no kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites pakalpojumiem to ilgtermiņa pieejamības stiprināšanai un investīcijām attīstībā

*  Palielināt kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu apjomu Baltijas valstu reģionā