UZTICAMI, ĀTRI, ĒRTI!


E-PAVADZĪME

VMF LATVIA sadarbībā ar KOKSNES PLŪSMAS DATU CENTRU jau šobrīd ir gatavi visās AUI saņemt elektroniskos piegādes dokumentus.


Soļus darbības uzsākšanai skatīt šeit

E-PAVADZĪME

STRATEGIC GOALS

To ensure effective and sustainable timber measurement service and its sustainable availability at the level of aims jointly defined by the timber purchasers and the sellers

To persistently increase credibility of the timber measurement and accounting services by improving protection of information and maintaining high loyalty requirements for the staff

To use profit from timber measurement and accounting services to strengthen their availability in long-term perspective and investment in development

To increase the volume of timber measurement services in the Baltic region

08.06.2020.

Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrības ir atvērtas un to mērķis ir solidāri pārstāvēt, aizsargāt kokmateriālu pircēju un pārdevēju tiesības un intereses; ar savu darbību veicināt neatkarīgas, vienotas, kvalitatīvas un precīzas mežsaimniecības un kokrūpniecības produkcijas uzmērīšanas, vērtēšanas un uzskaites sistēmas pilnveidošanu, kā arī tehnoloģisko iekārtu metroloģijas sistēmas attīstību Baltijā.

Biedrības kopā un līdzvērtīgi - meža nozares uzņēmumu konkurētspējas palielināšanas atbalsta nolūkā - vada kopīgus izmaiņu procesus kokmateriālu plūsmas efektivitātes palielināšanai, ar SIA “Latvijas kokmateriālu uzskaites un uzmērīšanas vadība” palīdzību attīstot kokmateriālu uzskaites un uzmērīšanas efektīvu pakalpojumu pieejamību visas nozares uzņēmumiem.

Šim nolūkam ir izveidoti SIA “VMF LATVIA” - meža nozari strukturējošs – neatkarīgus un ilgtspējīgi pieejamus pakalpojumus sniedzošs komersants un SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” – ar efektīvu visas kokmateriālu piegāžu ķēdes procesu un informācijas apriti un meža nozares datu drošu pārvaldību atbalstošs komersants.

Minēto uzņēmumu pārvaldei un darbiniekiem konsekventi tiek uzturētas augstas lojalitātes prasības un pieprasīta uzvedība, kas nekaitē uzņēmumu reputācijai. Tāpat minētie uzņēmumi rīkojas, lai pārvalde un darbinieki netiktu pakļauti nevajadzīgai ārējai ietekmei vai spiedienam, kas var ietekmēt viņu godīgumu.

Ņemot vērā minēto komersantu sistēmisko, visu nozari strukturējošo misiju, kā arī normatīvajā vidē precīzi no saimnieciskās darbības nodalītās padomes locekļu kompetences, personas darbība vairāku uzņēmumu pārvaldē pati par sevi netiek uzskatīta par interešu konfliktu.

COMPANY

VMF LATVIA provides timber measurement, quality evaluation, and testing services throughout Latvia, including:

  • Measurements of saw timber and veneer – on automated sorting lines and individual measurements;
  • Measurements of pulpwood, firewood – during loading of ships, at the place of acceptance at terminals;
  • Measurement and quality control of woodchip – assessment of energetic value, fractioning;
  • Stock inventory – of pulpwood, firewood, saw timber, veneer and woodchips;
  • Control measurements – for internal control of accuracy, after client order, to determine the correction coefficient.

Provided measurement and testing services not only cover a wide range of industry products and satisfies different needs of customers, but also are performed only in compliance with recognized survey methods. In addition, VMF LATVIA contributes to the development of the forest sector by providing consultations regarding installation and adjustment of sorting lines and participating in various researches.

  • We provide our services to more than 170 clients per year
  • We measure more than 12 million m3 wood products per year
  • We participate in development of forest sector digital infrastructure.
Generic placeholder image