Apaļo kokmateriālu automatizētās uzmērīšanas datu vadības sistēma

2018-04-23
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Foto: mnkc.lv

SIA “VMF LATVIA” ir sadarbības partneris SIA "Meža nozares kompetences centrs" projektā Nr. 1.2.1.1/16/A/009 "Jauni koksnes materiāli un teholoģijas".

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 10 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Pētījuma mērķis

Izstrādāt sistēmu uzticamai apaļo kokmateriālu automatizētai tilpuma noteikšanai, kas sevī ietver šobrīd izmantoto automātisko uzmērīšanas ierīču un to tilpuma noteikšanas kvalitātes izpēti un atbilstošas informāciju sistēmas izstrādi, kas ļaus optimizēt uzmērīšanas ierīču mērījumu datu plūsmu, darījuma dalībniekiem nodrošinot ātri un kvalitatīvi sagatavotus uzmērīšanas rezultātus.

Lasīt vairāk...


Aktualitātes:

  1. Pārskats par 1. atskaites periodu (13.03.2018. – 20.05.2018.)
  2. Pārskats par 2. atskaites periodu (21.05.2018. – 20.08.2018.)
  3. Pārskats par 3. atskaites periodu (21.08.2018. – 20.11.2018.)
  4. Projekta gala rezultāts.