Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas

2020-07-13
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Foto: mnkc.lv

SIA “VMF LATVIA” ir sadarbības partneris SIA "Meža nozares kompetences centrs" projektā Nr. 1.2.1.1/18/A/004 "Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas".

Kompetences centra mērķis ir atbalstīt meža nozarē aktuālus pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Pētījuma mērķis

Izstrādāt tehnisko risinājumu, tai skaitā informācijas sistēmas funkcionalitāti, automatizētai apaļo kokmateriālu grupveida uzmērīšanas parametru noteikšanai, tādējādi paaugstinot grupveida uzmērīšanas efektivitāti un samazinot cilvēcisko kļūdu iespējamību.

Pētījuma apraksts

Mūsdienu biznesa vide prasa attīstīt, modernizēt un, galvenokārt, automatizēt apaļo kokmateriālu uzmērīšanu. Lai apaļo kokmateriālu uzmērīšanas automatizācija sniegtu vēlamos rezultātus, tai ir jābalstās uz pietiekamas izpētes bāzi. Šobrīd, runājot par apaļo kokmateriālu uzmērīšanu, īpaši grupveida uzmērīšanas automatizāciju, aktuāli Latvijā ir ar to saistīto dažādo parametru automatizētu noteikšanu, tai skaitā arī mizas aprēķinu algoritmi. Tādēļ, kā meža nozari atbalstošs uzņēmums, VMF LATVIA, pildot savu misiju - koksnes plūsmas dalībnieku atbalstam piedalās vienota un racionāla kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma sniegšanā, attīstot apaļo kokmateriālu grupveida uzmērīšanas automatizāciju, izstrādājot jaunu sistēmu, kas izmantojot attēlu attālinātās ieguves un, apstrādes tehnoloģijas spēs veikt dažādu grupveida uzmērīšanai nepieciešamu raksturlielumu novērtēšanu. Automatizēta grupveida uzmērīšanas parametru nolasīšana ļaus kāpināt uzmērīšanas efektivitāti un samazināt cilvēcisko kļūdu iespējamību.

Pētījuma rezultāts

Jaunās grupveida uzmērīšanas informācijas sistēmas testēšanas rezultātu apkopojums. Ir pierādīts, ka risinājums apaļo kokmateriālu grupveida uzmērīšanā lietoto lielumu attālinātai uzmērīšanai sniedz atbilstošas precizitātes rezultātus un ir izstrādātas procedūras, lai produktu pilnvērtīgi piedāvātu tirgū.

Lasīt vairāk...


Aktualitātes:

  1. Pārskats par paveikto projektā (01.04.2019 – 30.06.2019)
  2. Pārskats par paveikto projektā (01.07.2019 – 30.09.2019)
  3. Pārskats par paveikto projektā (01.10.2019 – 31.12.2019)
  4. Pārskats par paveikto projektā (01.01.2020 – 31.03.2020)
Ar turpmākajiem pārskatiem par paveikto projektā iespējams iepazīties šeit.