UZTICAMI, ĀTRI, ĒRTI!


Atbilstības sertifikāts ISO/IEC 27001

VMF LATVIA ieviesta un sertificēta informācijas drošības pārvaldības sistēma, saskaņā ar standartu ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security management systems – Requirements, darbības sfērā “Kokmateriālu uzmērīšana, cietā biokurināmā paraugu ņemšana un fizikālā testēšanā”.


e-pavadzime

Elektronisko dokumentu aprites ieviešanas vadlīnijas koksnes kravu pārvadājumos

Papīra dokumentu aizstāšana ar elektroniskiem dokumentiem Eiropas mērogā, tai skaitā, koksnes kravu pārvadājumos, aktīvi notiek jau šobrīd ar termiņu aprites sistēmas izstrādei līdz 2025. gadam. Lai nodrošinātu un atbalstītu elektronisko dokumentu aprites ieviešanu koksnes kravu pārvadājumos Latvijā, vadošās nozares organizācijas izstrādājušas vadlīnijas un sākušas īstenot pilotprojektu.


Vadlīnijas pieejamas šeit.

e-pavadzime

STRATĒĢISKIE MĒRĶI

Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu un tā ilgtspējīgu pieejamību pircēju un pārdevēju kopīgi definētā mērķu līmenī

Neatlaidīgi palielināt kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites pakalpojumu uzticamību, palielinot informācijas aizsardzību, un uzturot augstas lojalitātes prasības personālam

Izmantot peļņu no kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites pakalpojumiem to ilgtermiņa pieejamības stiprināšanai un investīcijām attīstībā

Palielināt kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu apjomu Baltijas valstu reģionā

22.03.2024.

Apaļkoksne pārvietojas ar elektronisko dokumentu

Lai paaugstinātu darba efektivitāti, ir digitalizēti procesi no krautuves mežā līdz koksnes pārstrādei, perspektīvā šajā sistēmā tiks ietverts posms no harvestera līdz kokmateriālu noliktavai pie ceļa.
Lasīt vairāk


02.12.2022.

Meža nozare kategoriski noraida “NRA” apgalvojumus un apliecina: Latvijas koksnes uzmērīšanas sistēma ir neatkarīga un uzticama

Meža nozares organizācijas – Latvijas Kokrūpnieku federācija, Latvijas Meža īpašnieku biedrība un AS “Latvijas valsts meži” – kategoriski noraida laikraksta “Neatkarīgā Rīta Avīze” 2. decembra žurnālista Rituma Rozenberga rakstā pausto uzbrukumu neatkarīgai Latvijas koksnes uzmērīšanas sistēmai.

Dalība kokmateriālu uzmērīšanas sistēmā ir balstīta uz brīvprātības principu. SIA “VMF Latvia” nodrošina ikvienam pieejamu, efektīvu un normatīvajā vidē noteiktu, neatkarīgu kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu, ko kokmateriālu tirgus dalībnieki ir izvēlējušies, lai uzmērītu ap 90% no Latvijā pārdotajiem apaļajiem kokmateriālam. Tas spilgti apliecina Latvijas meža īpašnieku (pārdevēju) un kokmateriālu pārstrādātāju (pircēju) uzticību sistēmai.

Latvijas meža nozare ir izveidojusi no koksnes pircējiem un pārdevējiem neatkarīgu kokmateriālu apjoma uzmērīšanas, kvalitātes novērtēšanas un koksnes plūsmas uzskaites sistēmu, kurā ikvienam kokmateriālu pircējam un pārdevējam ir garantēta absolūta uzticamība un pārliecība par to, ka koksnes uzmērījums ir objektīvs, maksimāli precīzs un, vissvarīgākais, tas ir pilnībā neatkarīgs un nekādā veidā nevar tikt ietekmēts ne no pircēja, ne pārdevēja puses.

Laikrakstā paustie apgalvojumi ir nepatiesi – šī kokmateriālu uzmērīšanas sistēma nekādā veidā nav ietekmējama no ārvalstu puses un tā pieder Latvijas uzņēmējiem – koksnes pircējiem un koksnes pārdevējiem.

SIA “VMF Latvia” ir akreditēta valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (LATAK), kas ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde un kopš 1994. gada ir Latvijas nacionālā akreditācijas institūcija. Atbilstoši akreditācijai, SIA “VMF LATVIA” ir kompetenta veikt apaļo kokmateriālu uzmērīšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standartam un Ministru kabineta noteikumiem Nr.744 “Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti” reglamentētajā sfērā, atbilstoši Latvijas nacionālam standartam LVS 82:2020 “Apaļo kokmateriālu uzmērīšana”.

Kategoriski noraidām jebkādus uzbrukumus arī koksnes uzmērīšanas sistēmas padomei, kurā uzņēmumi sistēmas uzraudzībai ir deleģējuši savus pārstāvjus. Andris Balodis pārstāv AS “Latvijas valsts meži” un koksnes pārdevējus, Inesis Ārgalis un Aldis Strankaļs pārstāv kokrūpniecību – koksnes pircējus, Mārtiņš Gaigals atbild par stratēģijas izstrādi, aktualizēšanu un īstenošanu, savukārt padomes priekšsēdētājs Claes Anders Rixon pārnes Skandināvijas valstu ilggadējo pieredzi tirgus un koksnes uzmērīšanas caurskatāmības nodrošināšanā.

Uzņēmumu SIA “VMF Latvia” un SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” pārvaldība tiek nodrošināta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajam regulējumam un labākajai korporatīvās pārvaldības praksei.

Informācija par SIA “VMF Latvia” pārvaldību atrodama vietnē www.vmf.lv. SIA “VMF Latvia” ir meža nozari strukturējošs, neatkarīgus un ilgtspējīgi pieejamus pakalpojumus sniedzošs komersants, ko pārvalda kokmateriālu pircēji un pārdevēji Baltijas valstu reģionā. Uzņēmuma vīzija – būt efektīvākajam, kokmateriālu pircējus un pārdevējus atbalstošam, uzticamam uzņēmumam Baltijas valstu reģionā kokmateriālu apjoma uzmērīšanas, kvalitātes novērtēšanas un koksnes plūsmas uzskaites pakalpojumu sniegšanā.
08.06.2020.

Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrības ir atvērtas un to mērķis ir solidāri pārstāvēt, aizsargāt kokmateriālu pircēju un pārdevēju tiesības un intereses; ar savu darbību veicināt neatkarīgas, vienotas, kvalitatīvas un precīzas mežsaimniecības un kokrūpniecības produkcijas uzmērīšanas, vērtēšanas un uzskaites sistēmas pilnveidošanu, kā arī tehnoloģisko iekārtu metroloģijas sistēmas attīstību Baltijā.

Biedrības kopā un līdzvērtīgi - meža nozares uzņēmumu konkurētspējas palielināšanas atbalsta nolūkā - vada kopīgus izmaiņu procesus kokmateriālu plūsmas efektivitātes palielināšanai, ar SIA “Latvijas kokmateriālu uzskaites un uzmērīšanas vadība” palīdzību attīstot kokmateriālu uzskaites un uzmērīšanas efektīvu pakalpojumu pieejamību visas nozares uzņēmumiem.

Šim nolūkam ir izveidoti SIA “VMF LATVIA” - meža nozari strukturējošs – neatkarīgus un ilgtspējīgi pieejamus pakalpojumus sniedzošs komersants un SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” – ar efektīvu visas kokmateriālu piegāžu ķēdes procesu un informācijas apriti un meža nozares datu drošu pārvaldību atbalstošs komersants.

Minēto uzņēmumu pārvaldei un darbiniekiem konsekventi tiek uzturētas augstas lojalitātes prasības un pieprasīta uzvedība, kas nekaitē uzņēmumu reputācijai. Tāpat minētie uzņēmumi rīkojas, lai pārvalde un darbinieki netiktu pakļauti nevajadzīgai ārējai ietekmei vai spiedienam, kas var ietekmēt viņu godīgumu.

Ņemot vērā minēto komersantu sistēmisko, visu nozari strukturējošo misiju, kā arī normatīvajā vidē precīzi no saimnieciskās darbības nodalītās padomes locekļu kompetences, personas darbība vairāku uzņēmumu pārvaldē pati par sevi netiek uzskatīta par interešu konfliktu.

UZŅĒMUMS

VMF LATVIA sniedz kokmateriālu uzmērīšanas, kvalitātes noteikšanas un testēšanas pakalpojumus visā Latvijas teritorijā:

  • zāģbaļķu, finierkluču uzmērīšanu – uz šķirošanas līnijām un manuāla uzmērīšana;
  • papīrmalkas, malkas uzmērīšanu – pieņemšanas vietās, kuģu kraušanas procesā, terminālos;
  • smalcinātās koksnes uzmērīšanu un kvalitātes noteikšanu – frakcionēšanu, enerģētiskās vērtības noteikšanu;
  • noliktavu inventarizāciju – papīrmalkai, malkai, zāģbaļķiem un smalcinātai koksnei;
  • kontrolmērījumus – uzņēmuma iekšējai kontrolei, pēc klienta pasūtījuma, lai noteiktu korekcijas koeficientus.

Sniegtie uzmērīšanas un testēšanas pakalpojumi ne tikai aptver plašo nozares produktu klāstu un klientu dažādās vajadzības, bet tiek veikti tikai ar atzītām uzmērīšanas metodēm. Papildus, VMF LATVIA sniedz konsultācijas šķirošanas līniju uzstādīšanā un regulēšanā, kā arī piedalās dažādos nozares pētījumos, sniedzot pienesumu visas meža nozares attīstībā.

  • Mēs sniedzam pakalpojumu vairāk kā 170 klientiem gadā.
  • Mēs uzmērām vairāk kā 12 milj. m3 kokmateriālu gadā.
  • Mēs piedalāmies nozares digitālās vides attīstībā, lai apmierinātu tirgus prasības.
Generic placeholder image