UZTICAMI, ĀTRI, ĒRTI!


E-PAVADZĪME

VMF LATVIA sadarbībā ar KOKSNES PLŪSMAS DATU CENTRU jau šobrīd ir gatavi visās AUI saņemt elektroniskos piegādes dokumentus.


Soļus darbības uzsākšanai skatīt šeit

E-PAVADZĪME

STRATĒĢISKIE MĒRĶI

Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu un tā ilgtspējīgu pieejamību pircēju un pārdevēju kopīgi definētā mērķu līmenī

Neatlaidīgi palielināt kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites pakalpojumu uzticamību, palielinot informācijas aizsardzību, un uzturot augstas lojalitātes prasības personālam

Izmantot peļņu no kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites pakalpojumiem to ilgtermiņa pieejamības stiprināšanai un investīcijām attīstībā

Palielināt kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu apjomu Baltijas valstu reģionā

08.06.2020.

Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrības ir atvērtas un to mērķis ir solidāri pārstāvēt, aizsargāt kokmateriālu pircēju un pārdevēju tiesības un intereses; ar savu darbību veicināt neatkarīgas, vienotas, kvalitatīvas un precīzas mežsaimniecības un kokrūpniecības produkcijas uzmērīšanas, vērtēšanas un uzskaites sistēmas pilnveidošanu, kā arī tehnoloģisko iekārtu metroloģijas sistēmas attīstību Baltijā.

Biedrības kopā un līdzvērtīgi - meža nozares uzņēmumu konkurētspējas palielināšanas atbalsta nolūkā - vada kopīgus izmaiņu procesus kokmateriālu plūsmas efektivitātes palielināšanai, ar SIA “Latvijas kokmateriālu uzskaites un uzmērīšanas vadība” palīdzību attīstot kokmateriālu uzskaites un uzmērīšanas efektīvu pakalpojumu pieejamību visas nozares uzņēmumiem.

Šim nolūkam ir izveidoti SIA “VMF LATVIA” - meža nozari strukturējošs – neatkarīgus un ilgtspējīgi pieejamus pakalpojumus sniedzošs komersants un SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” – ar efektīvu visas kokmateriālu piegāžu ķēdes procesu un informācijas apriti un meža nozares datu drošu pārvaldību atbalstošs komersants.

Minēto uzņēmumu pārvaldei un darbiniekiem konsekventi tiek uzturētas augstas lojalitātes prasības un pieprasīta uzvedība, kas nekaitē uzņēmumu reputācijai. Tāpat minētie uzņēmumi rīkojas, lai pārvalde un darbinieki netiktu pakļauti nevajadzīgai ārējai ietekmei vai spiedienam, kas var ietekmēt viņu godīgumu.

Ņemot vērā minēto komersantu sistēmisko, visu nozari strukturējošo misiju, kā arī normatīvajā vidē precīzi no saimnieciskās darbības nodalītās padomes locekļu kompetences, personas darbība vairāku uzņēmumu pārvaldē pati par sevi netiek uzskatīta par interešu konfliktu.

UZŅĒMUMS

VMF LATVIA sniedz kokmateriālu uzmērīšanas, kvalitātes noteikšanas un testēšanas pakalpojumus visā Latvijas teritorijā:

  • zāģbaļķu, finierkluču uzmērīšanu – uz šķirošanas līnijām un manuāla uzmērīšana;
  • papīrmalkas, malkas uzmērīšanu – pieņemšanas vietās, kuģu kraušanas procesā, terminālos;
  • smalcinātās koksnes uzmērīšanu un kvalitātes noteikšanu – frakcionēšanu, enerģētiskās vērtības noteikšanu;
  • noliktavu inventarizāciju – papīrmalkai, malkai, zāģbaļķiem un smalcinātai koksnei;
  • kontrolmērījumus – uzņēmuma iekšējai kontrolei, pēc klienta pasūtījuma, lai noteiktu korekcijas koeficientus.

Sniegtie uzmērīšanas un testēšanas pakalpojumi ne tikai aptver plašo nozares produktu klāstu un klientu dažādās vajadzības, bet tiek veikti tikai ar atzītām uzmērīšanas metodēm. Papildus, VMF LATVIA sniedz konsultācijas šķirošanas līniju uzstādīšanā un regulēšanā, kā arī piedalās dažādos nozares pētījumos, sniedzot pienesumu visas meža nozares attīstībā.

  • Mēs sniedzam pakalpojumu vairāk kā 170 klientiem gadā.
  • Mēs uzmērām vairāk kā 12 milj. m3 kokmateriālu gadā.
  • Mēs piedalāmies nozares digitālās vides attīstībā, lai apmierinātu tirgus prasības.
Generic placeholder image