Akreditācija

Generic placeholder image

No 2003.gada 21.augusta ar VMR koksnes mērīšanas un uzskaites padomes lēmumu (Zviedrija) SIA „VMF LATVIA” ir autorizēta veikt kokmateriālu uzmērīšanu un uzskaiti.
Ar 2022. gada 4. oktobri Biometria (Zviedrija) atjaunoja autorizāciju uzmērīt un uzskaitīt papīrmalku uz turmākajiem 2 gadiem.

SIA “VMF LATVIA” ir akreditēta un ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standartam un Ministru kabineta noteikumiem Nr.744 “Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti” reglamentētajā sfērā: apaļo kokmateriālu uzmērīšana (LVS 82:2020) un atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standarta prasībām nereglamentētajā sfērā: cietā biokurināmā paraugu ņemšana un fizikālā testēšana (LVS EN ISO 18135:2017; LVS EN ISO 18134-2:2017). Pilna akreditācijas sfēra pieejama laboratorijā pēc pieprasījuma vai laboratorijas mājas lapā, vai LATAK mājas lapā). Uzņēmuma LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-T-296.

Kopš 2010. gada 23. novembra SIA „VMF LATVIA” īpašnieki ir SIA „Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaite vadība”.

VMF LATVIA ieviesta un sertificēta informācijas drošības pārvaldības sistēma, saskaņā ar standartu ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security management systems – Requirements, darbības sfērā “Kokmateriālu uzmērīšana, cietā biokurināmā paraugu ņemšana un fizikālā testēšanā”.VMR LATAK LATAK